Select Page

Automotive

Od roku 2005 poskytuje konzultácie a podporu v oblasti kvality a rezidenčnú činnosť pre zahraničné spoločnosti hlavne pre výrobcov komponentov pre automotive v oblasti zabezpečovania kvality dodávaných dielov.

Agro

Od roku 2017 sa portfólio firmy rozšírilo aj na agro odvetvie, a to na poskytovanie agro – služieb a spracovanie materiálov na dalšie použitie, špeciálne na spracovanie technického konope.

Výzvy na predkladanie ponúk

Názov zákazky: Stavebné úpravy
OP: 311000 – Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov projektu: Inovácia výroby Tempesta s.r.o. v prepojení na potreby cestovného ruchu
Kód žiadosti o NFP: NFP313030BAI2
Lehota na predkladanie ponúk: 15.05.2022 15:00
Výzva a jej prílohy: Tempesta_stavebneupravy-1.zip

obsah zip súboru:
Výzva.pdf
Príloha č. 1 Výkaz výmer.xlsx
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií.docx
Príloha č. 3 Vzor čestného vyhlásenia.docx
Príloha č. 4 Návrh zmluvy o dielo.docx

Záznam z prieskumu trhu: Zaznam_z_prieskumu_trhu.pdf

Názov zákazky: Technológia na spracovanie konope
OP: 311000 – Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov projektu: Inovácia výroby Tempesta s.r.o. v prepojení na potreby cestovného ruchu
Kód žiadosti o NFP: NFP313030BAI2
Lehota na predkladanie ponúk: 02.06.2022 15:00
Výzva a jej prílohy: Tempesta_spracovanie.zip

obsah zip súboru:
1. Vyzva-zverejnenie.pdf
Príloha č. 1.a Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritérií – Separačná linka.xlsx
Príloha č. 1.b Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritérií – Lis na olej.xlsx
Príloha č. 1.c Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritérií – Briketovací lis.xlsx
Príloha č. 3 Vzor čestného vyhlásenia.docx
Príloha č.2 Návrh kúpnej zmluvy.docx

Záznam z prieskumu trhu: Zaznam_z_prieskumu_trhu.pdf

Kontaktný formulár

10 + 4 =